De voordelen

  • bij dubbele hypotheek géén dubbele kosten
  • eerst uw huis op uw gemak verkopen
  • met een zeker gevoel de woningmarkt op
  • de zekerheid van VolkerWessels
VolkerWessels is een hecht samenwerkende groep van bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren. De groep is goed voor een omzet van ruim 5 miljard euro, behaald in 17 landen. Gemiddeld geven 17.000 medewerkers dagelijks invulling aan het thema "Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit".

DUBBELE-WOONLASTEN SUBSIDIE*

Beperk het risico van dubbele woonlasten én direct lagere maandlasten

U heeft uw droomhuis gevonden, maar dan slaan alsnog de twijfels toe: hoe moet dat nu met uw huidige woning? Stel dat verkopen niet lukt. Of langer duurt dan u lief is. Dan zit u met twee hypotheken... Zou dát een reden zijn om af te zien van verhuizen? Niet als u gebruik maakt van de Dubbele Woonlasten Subsidie . Want daarmee beperkt u de hoge kosten van dubbele woonlasten als de verkoop van uw huidige woning tegenzit. Hoe het precies werkt? Dat leest u hieronder.

Dubbele hypotheek,
maar geen dubbele kosten

Een geruststellende gedachte
De woonservice Dubbele Woonlasten Subsidie is ontwikkeld om de gevolgen van de tijdelijk teruglopende woningmarkt te verzachten. Het werkt allemaal heel simpel. Stel, u koopt een nieuwbouwhuis. Maar uw huidige woning is op het moment van de oplevering nog niet verkocht. VolkerWessels betaalt dan een voor-af afgesproken percentage van de bruto rentelasten van uw huidige woning. Komt u dus onverhoopt met dubbele kosten te zitten, dan beperkt VolkerWessels het risico. Een geruststellende gedachte.
Subsidie op dubbele maandlasten
VolkerWessels springt dus bij als de verkoop van uw huis tegenzit. Deze subsidie kan oplopen tot een flink percentage van de bruto hypotheekrente voor uw huidige woning. Aan de hoogte van het maandbedrag zit wel een maximum. En ook de looptijd van deze regeling is begrensd. Percentage en looptijd zijn afhankelijk van het project en de woning, en worden vooraf vastgesteld.

Zekerheid bij het kopen
van uw nieuwe huis

Dubbele-Woonlasten Subsidie: voor iedereen
Iedereen kan in aanmerking komen voor de Dubbele Woonlasten Subsidie. De enige voorwaarde is dat u een nieuwbouwwoning koopt die ontwikkeld is door een van de VolkerWessels-bedrijven waarop de Dubbele Woonlasten Subsidie van toepassing is. De verkopend makelaar kan u hierover uitgebreid informeren. Onder "bruto-rentelasten" worden alleen díe maandelijkse lasten verstaan die na oplevering van uw nieuwe huis door een bank aan u in rekening worden gebracht als gevolg van een hypothecaire lening op uw bestaande woning.
Kopen met zekerheid
VolkerWessels biedt u de service Bijdragegarantie Huidige Woning aan voor vooraf geselecteerde nieuwbouwwoningen. Deze woningen zijn ontwikkeld en gebouwd volgens de hoge kwaliteitseisen die VolkerWessels hanteert. Ook de Bijdragegarantie Huidige Woning wordt gegarandeerd door het goed aangeschreven VolkerWessels-concern.

Bijdragegarantie Huidige Woning: de spelregels
De service Bijdragegarantie Huidige Woning zorgt dat u met een zekerder gevoel de woningmarkt op kunt. U kunt uw huidige woning met een gerust hart te koop zetten, omdat u weet dat u ook bij een prijsdaling verzekerd kunt zijn van een goede opbrengst. Natuurlijk zijn er wel enkele spelregels. Wilt u van de hoed en de rand weten? Neem dan contact opnemen met de projectmakelaar. Hij kan u alles vertellen over de Bijdragegarantie Huidige Woning.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: stel, u bezit momenteel een woning ter waarde van € 300.000,- en heeft een maandelijkse bruto hypotheeklast van € 1.000,-. U koopt een woning bij VolkerWessels, waarbij een Dubbele Woonlasten Subsidie hoort van 50% voor een periode van 2 jaar.

Anderhalf jaar na het sluiten van de overeenkomst verkoopt u uw huis en stopt de Dubbele Woonlasten Subsidie. Uw genoten voordeel is dan: 18 maanden x € 1.000,- x 50% = € 9.000,-
* De Dubbel-Woonlasten Subsidie is een door VolkerWessels ontwikkelde kopersservice die uitgevoerd wordt door VolkerWessels-onderneming Garant.