De voordelen

  • tot op het laatste moment de aankoop van een nieuwbouwwoning ontbinden
  • uw huidige woning niet verkocht, dan geen nieuwe woning
  • alle tijd om uw huis te verkopen
  • geen dubbele woonlasten
  • de zekerheid van VolkerWessels
VolkerWessels is een hecht samenwerkende groep van bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren. De groep is goed voor een omzet van ruim 5 miljard euro, behaald in 17 landen. Gemiddeld geven 17.000 medewerkers dagelijks invulling aan het thema "Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit".

KOPEN MET ONTBINDING

Voorkom dubbele woonlasten bij aankoop nieuwbouwwoning

Gefeliciteerd, u heeft uw droomhuis gevonden: een geweldige nieuwbouwwoning van VolkerWessels. Eén ding weerhoudt u echter van een definitief "ja". Uw huidige woning. Eigenlijk wilt u zeker weten dat u uw huis op tijd verkocht heeft. Want niemand wil toch met twee woningen komen te zitten? Gelukkig kunt u Kopen met Ontbinding. Door deze unieke regeling van VolkerWessels krijgt u ruim de tijd om uw eigen woning te verkopen. Lukt dat niet vóór uw nieuwbouwwoning gereed is, dan is er geen man overboord. U blaast de koop alsnog af en blijft wonen waar u woont. U loopt dus niet het risico van een jarenlange dubbele hypotheek en dubbele lasten. Een geruststellende gedachte.

Kiezen tot het laatste
moment: zekerheid of
een nieuwe woning!

Ontbinden zonder grote gevolgen: zo werkt het
De woonservice Kopen met Ontbinding is ontwikkeld om de onzekerheid bij de aankoop van een nieuwbouwwoning weg te nemen. Het werkt allemaal heel simpel. Net als bij het kopen van een bestaande woning sluit u een koopovereenkomst met de verkoper, in dit geval VolkerWessels. Daarin kunnen "ontbindende voorwaarden" zitten, bijvoorbeeld het "voorbehoud van financiering". Zijn zulke voorbehouden verlopen, dan gaat u naar de notaris voor de overdracht. Bij nieuwbouw is dat voor de overdracht van de kavel grond of het appartementsrecht, behorende bij de koop. Tot zover niks nieuws. Maakt u echter gebruik van Kopen met Ontbinding, dan kunt u tot vlak voor de oplevering van uw nieuwe woning besluiten de koop te ontbinden. VolkerWessels neemt de woning probleemloos terug; en alle termijnen die u al voldaan heeft, zoals de grondtermijnen en de aannemingstermijnen behorend bij de grond of het appartementsrecht, worden aan u terugbetaald!
"Inspanningsverplichting" verkoop eigen woning
Natuurlijk moet u wel een goede reden hebben om de koop af te blazen. Volgens de regels van Kopen met Ontbinding kan dat alleen wanneer het u niet gelukt is uw huidige woning te verkopen. U moet zich daarvoor aantoonbaar inspannen.

Wel de lusten, niet de lasten

Zelf kopersbeslissingen nemen
Kopen met Ontbinding haalt de onzekerheid weg, maar niet de opwinding van het kopen van een nieuwe woning. Tussen het moment van koop en een eventuele ontbinding bent u een "normale" koper. Dat betekent dat u alle (leuke!) kopersbeslissingen, bijvoorbeeld over uw keuken en badkamer, opties en meer- of minderwerk, gewoon zelf neemt. Zijn die keuzes "gebruikelijk", dan heeft dit bij een eventuele ontbinding geen financiële consequenties. Wijken zij sterk af, dan maken we daarover bij de vaststelling duidelijke afspraken.
Financiële consequenties
Aan het ontbinden van de koopovereenkomst via Kopen met Ontbinding zijn kosten verbonden, maar de zekerheid die u krijgt is dat dubbel en dwars waard. Om te beginnen betaalt u aan VolkerWessels € 1.425,- als eenmalige bijdrage in de kosten van de ontbinding, waaronder kadastrale en notariële kosten. Uw overige kosten, zoals de afsluitkosten voor uw hypotheekverstrekker, de kosten voor de hypotheekakte, en eventuele boeterente komen eveneens voor uw rekening. Ook de betaalde bouwrente kunt u niet terugvorderen. Maar een groot deel van deze kosten is weer fiscaal aftrekbaar...

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Veel kosten voor de aankoop van een woning zijn aftrekbaar. Kopen met Ontbinding verandert daar weinig aan. Tot het moment dat u de koop ontbindt, kunt u alle kosten die normaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting ook gewoon in uw aangifte opvoeren. Denk daarbij aan de kosten voor de hypotheekakte en de bouwrente die u verschuldigd bent over de periode na het sluiten van de koopovereenkomst. Dit maakt de "schade" die u lijdt nóg geringer. In het rekenvoorbeeld ziet u hoe het werkt.

Wel de lusten,
niet de lasten

Kopen met Ontbinding:
voor iedereen

Iedereen kan in aanmerking komen voor Kopen met Ontbinding. Voorwaarde is wel dat u een nieuwbouwwoning koopt die ontwikkeld is door een van de VolkerWessels-bedrijven en waarop Kopen met Ontbinding van toepassing is. Bovendien moet u een woning achterlaten die door VolkerWessels is aangemerkt als "courant" (en dus verkoopbaar). De verkopend makelaar van uw nieuwbouwwoning kan u hierover uitgebreid informeren.

Gegarandeerd door VolkerWessels
VolkerWessels biedt u de service Kopen met Ontbinding aan voor vooraf geselecteerde nieuwbouw-woningen die ontwikkeld en gebouwd zijn volgens haar hoge kwaliteitseisen. VolkerWessels garandeert u de nieuwbouw-woning terug te nemen, wanneer u de ontbinding op de juiste wijze inroept. U heeft dus de zekerheid dat u te allen tijde uw geld terug krijgt, en niet met twee woningen en dus dubbele woonlasten blijft zitten!

Kopen met Ontbinding:
de spelregels

Dankzij de service Kopen met Ontbinding gaat u met een zekerder gevoel de woningmarkt op. U kunt met een gerust hart een nieuwbouwwoning kopen en uw huidige woning te koop zetten. U weet immers dat u ruim de tijd heeft om een koper te vinden voor uw huidige woning. Heeft u kort voor de oplevering van uw nieuwe huis uw bestaande woning nog niet verkocht, dan kunt u nog altijd terug. Natuurlijk zijn er enkele spelregels. U kunt contact opnemen met de verkopend makelaar van uw nieuwbouw-woning. Hij kan u alles vertellen over Kopen met Ontbinding.
* De Dubbel-Woonlasten Subsidie is een door VolkerWessels ontwikkelde kopersservice die uitgevoerd wordt door VolkerWessels-onderneming Garant.